Mot hedningarna samt Om Inkarnationen

SEK165:-

Slut i lager

Beskrivning

Athanasios av Alexandria (ca 298–373) hör till den kristna historiens främsta gestalter. Skriften Mot hedningarna – Om inkarnationen skrev han i mycket unga år, innan han blivit känd och kontroversiell, men i skriften finner vi redan drag som återkommer i hans senare teologi. Framför allt betonar han att Kristi gudomlighet är en förutsättning för frälsningen. Inkarnationens syfte är att människan skall förenas med Gud, och detta är inte möjligt om inte Gud själv har blivit människa.

Översättning: Olof Andrén
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2006
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 148
Illustrationer:
Vikt i gram: 245
Förlag: Artos
ISBN: 91 7580 323-2