Om oss

Från Ambon utgår Ordet
Ambon var talar- eller predikostolen i den tidiga kyrkan och den finns fortfarande kvar som en rest i den pulpet som står mitt i den Ortodoxa kyrkan och där dagens ikon läggs fram för att vördas av de troende. Under en period utformades ambon som en dubbelsidig trappa som stod mitt i kyrkorummet och där talaren gick upp från ena sidan och ned på den andra; i trappan kunde också ses en kö av väntande talare. Man stod högt över den lyssnande skaran för att höras av alla som kunde samlas runt talarstolen.
Ambons förlag har som målsättning att ge ut kvalitativ ortodox litteratur på svenska. Vi kommer att röra oss kring ämnen som teologi, patristik, biografi, historia; men även andra litteraturformer som utgår från den ortodoxa kultursfären. Vi vill ge inspiration till att Ortodoxt Ethos – liv, bön, tradition och gemenskap – får ett bestående fäste i de Skandinaviska länderna. Vi är ett litet förlag med få utgåvor och en smal profil. Så om du vill skicka in ett manus för påseende så kontakta oss först, så slipper vi alla tidsödande administration. Det går oftast lätt att utröna om en text passar in i vår utgivning. Ambon förlags böcker distribueras genom Ambon bokhandel till företag, institutioner och privatpersoner.

Ambon Bokhandel en detaljhandel som säljer böcker från den Ortodoxa kyrkans kultursfär. Vi har som mål att hålla ett litet sortiment med hög kvalitet då företrädesvis på svenska språket och så långt som möjligt erbjuda de klassiska texter som översatts och utkommit tidigare i Sverige. Vi tillhandahåller de bönböcker, handböcker och kalendrar som finns tillgängliga på svenska. Vi säljer även andra kyrkoprodukter och då främst vaxljus som produceras i vår klosterorganisation. Vi finns på denna hemsida och som klosterbutik i Korsupphöjelsens Ortodoxa Skete i Norduppland.

Välkommen!