Ljus av Ljus – teologiska texter

260 kr

1 i lager

Beskrivning

av Vladimir Lossky

Vladimir Lossky (1903–1858) var en av 1900-talets främsta ortodoxa teologer. Större delen av sitt liv tillbringade han i Paris och blev där en känd förmedlare mellan östlig och västlig kristendom. Sin trohet mot sitt rysk-ortodoxa arv förenade han med en öppenhet mot västerländskt tänkande. På så vis blev han sin tids främste introduktör av ortodox teologi för västerländska läsare – ett värv som sedan har fortsatts av hans lärjunge Olivier Clément.

Hans betoning av den mänskliga personens mysterium i ljuset av den gudomliga uppenbarelsen är ett genomgående drag som ger hans teologi dess existentiella dimension. I denna bok får vi ta del av nitton teologiska texter av avsevärd lärdom och skarpsinne som ger en bred sammanfattning av Losskys teologi.

Bokens förord är skrivet av Torsten Kälvemark

Översättning: Gerardus
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2010
Bandtyp: Häftad
Antal sidor: 336
Illustrationer:
Vikt i gram: 540
Förlag: Artos & Norma bokförlag
ISBN: 978 91 7580 465 – 1